Hoàn tiền chênh lệch giá trị đơn hàng thực tế so với số tiền Quý Khách đã thanh toán: Homefarm sẽ hoàn tiền phần chênh lệch thừa theo chính sách hoàn tiền cổng. Thẻ nội địa (ATM) sẽ hoàn tiền từ 3-7 ngày làm việc tùy ngân hàng. Thẻ quốc tế từ 7-14 ngày làm việc (có ngân hàng sẽ ko hoàn nhưng sẽ trừ vào kỳ sao kê). QR từ 1-3 ngày làm việc tùy chính sách riêng của từng Ngân hàng phát hành.

I. Chính sách hoàn tiền chênh lệch

-  Trường hợp chênh lệch khối lượng thực tế sản phẩm tại cửa hàng so với khối lượng sản phẩm trên miniapp khiến cho giá trị tổng đơn hàng thực tế nhỏ hơn số tiền Quý Khách đã thanh toán: Homefarm sẽ hoàn tiền phần chênh lệch thừa theo chính sách hoàn tiền cổng thanh toán (xem ở mục III thời gian hoàn tiền)

-  Trường hợp Quý Khách muốn bỏ 1 hoặc nhiều hơn 1 sản phẩm đã thanh toán trực tuyến ra khỏi đơn hàng làm cho tổng giá trị đơn có số tiền nhỏ hơn số tiền Quý Khách đã thanh toán: Homefarm sẽ hoàn tiền phần chênh lệch thừa theo chính sách hoàn tiền cổng thanh toán (xem ở mục III thời gian hoàn tiền)

II. Chính sách hoàn tiền khi hủy đơn

Trường hợp Quý Khách đặt đơn và hủy đơn hoặc trường hợp Quý Khách trả đơn đã thanh toán trực tuyến thì Homefarm sẽ hoàn tiền theo chính sách hoàn tiền của cổng thanh toán (xem ở mục III thời gian hoàn tiền)

III. Thời gian hoàn tiền

Theo chính sách của cổng thanh toán và chính sách riêng của ngân hàng phát hành. Thông thường: 

+ Thẻ nội địa (ATM) sẽ hoàn tiền từ 3-7 ngày làm việc tùy ngân hàng 

+ Thẻ quốc tế từ 7-14 ngày làm việc (có ngân hàng sẽ ko hoàn nhưng sẽ trừ vào kỳ sao kê) 

+ QR từ 1-3 ngày làm việc tùy chính sách riêng của từng Ngân hàng phát hành

-------------------------------------------
Cần hướng dẫn chi tiết vui lòng liên hệ qua số Hotline Homefarm
Hotline: 0247 108 1008 (khu vực miền Bắc) hoặc 0287 108 1008 (khu vực miền Nam)