Combo Sashimi

Set sashimi - Xanh (Hộp) HCM

289,000₫ 299,000₫
-4%
+

Set sashimi - Vàng (Hộp) HCM

289,000₫ 299,000₫
-4%
+

Set sashimi - Đỏ (Hộp) HCM

289,000₫ 299,000₫
-4%
+

SASHIMI SET 05

399,000₫ 429,000₫
-7%
+

SASHIMI SET 01

249,000₫
+

SASHIMI SET 02

269,000₫ 279,000₫
-4%
+

SASHIMI SET 03

278,000₫ 299,000₫
-8%
+

SASHIMI SET 06

469,000₫ 499,000₫
-7%
+

SASHIMI SET 07

699,000₫
+

Set Sashimi vàng (hộp)

289,000₫ 299,000₫
-4%
+

SASHIMI SET 08

799,000₫
+

Set Sashimi đỏ (hộp)

289,000₫ 299,000₫
-4%
+

Set Sashimi xanh (hộp)

289,000₫ 299,000₫
-4%
+

Sản phẩm đã xem