Tuyển dụng

[HCM] Quản Lý Cửa Hàng

[HCM] Quản Lý Cửa Hàng

Tuyển dụng
Th 4 28/02/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆCQuản lý nhân viên bán hàng trong cửa hàng mình phụ trách:Sắp xếp ca làm việc, hướng dẫn, đào tạo nhân viên (kỹ... Đọc tiếp

[HN] Chuyên Viên Tuyển Dụng Mass (Hợp Đồng 06 Tháng)

[HN] Chuyên Viên Tuyển Dụng Mass (Hợp Đồng 06 Tháng)

Tuyển dụng
Th 3 20/02/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆCXây dựng kênh tuyển dụng, database ứng viênThiết lập và cập nhật các nguồn tuyển dụng đa dạng.Xây dựng và cập nhật database... Đọc tiếp

[HN] Chuyên Viên C&B (Senior)

[HN] Chuyên Viên C&B (Senior)

Tuyển dụng
Th 2 19/02/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆCXây dựng chính sách và tổ chức thực hiện việc chi trả lương, thưởng, đãi ngộ theo quy định của Công ty.Kiểm soát... Đọc tiếp

[HN] Nhân Viên Giám Sát Camera

[HN] Nhân Viên Giám Sát Camera

Tuyển dụng
Th 2 19/02/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆCĐào tạoXây dựng tài liệu đào tạo và tổ chức thực hiện công tác đào tạo của Công ty.Xây dựng và phát triển... Đọc tiếp

[HN] Chuyên Viên Đào Tạo & Truyền Thông Nội Bộ

[HN] Chuyên Viên Đào Tạo & Truyền Thông Nội Bộ

Tuyển dụng
Th 2 19/02/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆCĐào tạoXây dựng tài liệu đào tạo và tổ chức thực hiện công tác đào tạo của Công ty.Xây dựng và phát triển... Đọc tiếp

[HN] Trưởng Phòng Marketing

[HN] Trưởng Phòng Marketing

Tuyển dụng
Th 6 02/02/2024

MÔ TẢ CÔNG VIỆCXây dựng chiến lược, kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện hoạt động Marketing của Công ty: Marketing Online và Offline.Thực... Đọc tiếp