Hội thảo về nông nghiệp hữu cơ thường niên năm 2014

Phòng MKT
Th 3 31/07/2018

Hội thảo Phát triển nông nghiệp hữu cơ 2014 khu vực tiểu vùng sông Mekong là một trong những hoat động của Chương trình cốt lõi phát triển nông nghiệp tại các nước tiếu vùng sông Mekong do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cùng Vụ hợp tác Quốc Tế Bộ Nông nghiêp & Phát triển Nông thôn (ICD) thực hiện.

Trong 3 ngày  từ 4/3/2014 đến ngày 6/3/2014, tại Hà Nội các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận về Các nguyên tắc cơ bản của nông nghiệp hữu cơ và chia sẻ kinh nghiệm phát triển Nông nghiệp hữu cơ  từ các nước trong khu vực và bàn về phát triển Nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam. Ngoài các bài giới thiệu về mục tiêu mà dự án hướng tới của các chuyên gia cao cấp của ADB, chia sẻ của lãnh đạo PGS Ấn Độ – Ban lãnh đạo, Hội đồng PGS-IFOAM và các chuyên gia khác từ  IFOAM và ADB định hướng cho phát triển PGS – Nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam trong giai đoạn 2014 – 2015.

Bà Từ Tuyết Nhung – Trưởng Ban Điều Phối PGS – Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam, đã được IFOAM lựa chọn là tư vấn viên cùng chuyên gia từ IFOAM để thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực PGS trong các nước tiểu vùng mê công.  Đại diện cho PGS Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, bà Từ Tuyết Nhung đã tham gia 3 ngày hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm cũng như bài học rút ra trong 5 năm phát triển PGS -Nông nghiệp hữu cơ tại Viêt Nam. Lãnh đạo các tổ chức Phi chính phủ quốc tế và địa phương như Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt nam (VOAA), ADDA, VECO, ACCD, Seed to Table cũng như các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Nông Nghiệp, các khách hàng, Doanh nghiệp tư nhân và nông dân sản xuất cũng đã tới tham dự hội thảo, cùng thảo luận làm thế nào có thể mở rộng PGS Nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam cũng như vai trò của các bên liên trong việc thúc đẩy phát triển như một công cụ giám sát tới từng hộ nông dân không chỉ cho sản xuất hữu cơ mà cả các lĩnh vực khác, góp phần cải thiện vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay.

Hội thảo kết thúc với những kết quả tốt đẹp như mong đợi và có nhiều ý kiến quý báu của các bên liên quan. Chúng ta hãy chờ đón sự khởi sắc của PGS Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.