Các nguyên tắc cơ bản của nông nghiệp hữu cơ (IFOAM)

Phòng MKT
Th 3 31/07/2018

Nông nghiệp hữu cơ – Một vấn đề ngày càng được xã hôi quan tâm, để giúp bạn đọc  hiểu rõ hơn về Nông nghiệp hữu cơ Homefarm xin gửi đến quý bạn đọc về bộ các nguyên tắc về Nông nghiệp hữu cơ của IFOAM .

Được thành lập từ năm 1972, Liên đoàn Quốc tế các phong trào canh tác nông nghiệp hữu cơ – IFOAM đã chiếm một vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào sản xuất hữu cơ trên toàn thế giới với thành viên tại hơn 100 quốc gia trong đó Việt nam cũng là một trong những hội viên tích cực ( Tham khảo thêm bài về Hội Thảo Nông Nghiệp Hữu Cơ 2014 ). IFOAM cũng cung cấp một khung hiểu biết chung về Nông nghiệp hữu cơ, theo đó IFOAM đưa ra bộ các nguyên tắc căn bản của nông nghiệp hữu cơ gồm 4 nguyên tắc chính bao gồm. 

Nguyên tắc Lành Mạnh

Nguyên tắc sinh thái

Nguyên tắc về sự công bằng

Nguyên tắc chăm sóc

 

Nguyên tắc Lành Mạnh

Nông nghiệp hữu cơ nên phát triển theo hướng duy trì và nâng cao sức khỏe của đất, thực vật, động vật, con người và hành tinh như là một thể thống nhất. Nguyên tắc này chỉ ra rằng sức khỏe của cá nhân và cộng đồng không thể tách rời khỏi sức khỏe của hệ sinh thái. Sức khỏe là sự nguyên vẹn và sự toàn vẹn của hệ sinh thái bao gồm nhiều yếu tố như: giảm thiểu bệnh tật, nâng cao sự miễn dịch, khả năng phục hồi tái tạo,liên kết văn hóa xã hội và phúc lợi.

Nguyên tắc sinh thái

Nông nghiệp hữu cơ phải được dựa trên hệ sinh thái sống và duy trì trạng thái cân bằng. Nguyên tắc này chỉ ra  sản xuất là dựa trên nguyên lý sinh thái tự nhiên. Nuôi dưỡng và thành quả đạt được thông qua các hệ sinh thái của môi trường sản xuất cụ thể. Nông nghiệp hữu cơ  nên phù hợp với chu kỳ và cân bằng sinh thái trong tự nhiên và tăng cường tái sử dụng để duy trì và cải thiện chất lượng môi trường và bảo tồn tài nguyên. Nông nghiệp hữu cơ nên đạt được sự cân bằng sinh thái thông qua việc thiết kế các hệ thống canh tác, thành lập và duy trì môi trường sống đa dạng.

Nguyên tắc về sự công bằng

Nông nghiệp hữu cơ nên xây dựng các mối quan hệ để đảm bảo sự công bằng đối với môi trường chung. Nguyên tắc này nhấn mạnh rằng những người tham gia sản xuất nông nghiệp hữu cơ nên tiến hành các mối quan hệ giữa các bên một cách công bằng ở tất cả các cấp và tất cả các bên – người nông dân, công nhân, bộ vi xử lý, nhà phân phối, thương nhân và người tiêu dùng nhằm cung cấp tất cả mọi người tham gia cuộc sống tốt hơn xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra đói với động thực vật trong hệ sinh thái phải được cung cấp các điều kiện và cơ hội  sống phù hợp với tự nhiên.

Nguyên tắc chăm sóc

Nông nghiệp hữu cơ cần được quản lý một cách thận trọng và có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của các thế hệ hiện tại, tương lai và môi trường. Nguyên tắc này chỉ ra rằng việc gia tăng năng suất có thể được thực hiện nhưng không hàm chứa nguy cơ tác động nguy hại đến sức khỏe và hệ sinh thái. Nông nghiệp hữu cơ nên phòng ngừa rủi ro bằng cách áp dụng công nghệ phù hợp và từ bỏ các phương pháp có rủi ro cao, chẳng hạn như kỹ thuật di truyền. Quyết định phải phản ánh các giá trị và nhu cầu của tất cả những người có thể bị ảnh hưởng, thông qua quá trình minh bạch và có sự tham gia.

 Trên đây là tóm lược những nguyên tắc cơ bản của nông nghiệp hữu cơ do IFOAM đưa ra, tựu trung lại chúng ta có thể thấy ý nghĩa cơ bản của nông nghiệp hữu cơ là phát triển bền vững, sức khỏe và tương lai. Bài này chỉ là bài mở đầu cho seri kiến thức về nông nghiệp hữu cơ mà Homefarm sẽ gửi đến quý bạn đọc. Hẹn gặp lại quý bạn đọc trong bài viết tới.