Hồ sơ công bố sản phẩm bởi Homefarm

Phòng MKT
Th 6 20/08/2021

1. Sốt ướp Lafiness Mediterranean: Homefarm.Lafiness Mediterraean

2. Sốt ướp Lafiness Texas 170g: Homefarm.Lafiness Texas 170g

3. Gia vị ướp hải sản FISHSTEAK SEASONING: Homefarm.Gia vị ướp hải sản FISHSTEAK SEASONING

4. Thịt bò Mỹ xay: Homefarm.Thịt Bò Mỹ Xay

5. Nạc lưng bò mát nhập khẩu: Homefarm. Nạc Lưng Bò Mát Nhập Khẩu

6. Thăn ngoại bò mát nhập khẩu: Homefarm.Thăn Ngoại Bò Mát Nhập Khẩu

7. Bắp bò mát nhập khẩu: Homefarm.Bắp Bò Mát Nhập Khẩu

8. Nạc lưng bò ướp kiểu Texas: Homefarm.Nạc Lưng Bò Mát Ướp Kiểu Texas

9. Thăn ngoại bò ướp kiểu Texas: Homefarm.Thăn Ngoại Bò Mát Ướp Kiểu Texas

10. Bắp bò ướp kiểu Địa Trung Hải: Homefarm.Bắp Bò Ướp Kiểu Địa Trung Hải