Tây Ban Nha

DIỄM THĂN HEO IBERICO

Thăn ngoại bò non tây ban nha

Thăn lưng bò non tây ban nha

Bắp Lõi Rùa bò Tây Ban Nha

DIỄM THĂN HEO IBERICO

Phô mai kem Cream Cheese Quescrem Regular Tub 200g

Húng tây khô Carmencita-Thyme 22g

Lá hương thảo khô Carmencita-Rosemary 25g

Húng quế khô Carmencita-Basil 16g

Trái Ô liu Xanh

Sản phẩm đã xem