HOÀNG MAI - CHUYÊN VIÊN THU MUA

14-03-2020 / Linh Tuyển Dụng

Mô tả công việc - Tìm kiếm mọi kênh để khai thác nguồn cung cấp có tính cạnh tranh cho công ty.- Liên hệ nhà cung cấp, lấy báo giá, soạn thảo hợp đồng theo báo giá được duyệt. - Lập và theo dõi tiến độ đơn đăt hàng, đốc thúc giao hàng nhằm đảm bảo kịp tiến độ bán hàng. - Đánh giá nhà cung cấp theo tiêu chuẩn về năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng ,...

Hiển thị tất cả kết quả cho ""
02471081008