Tuyển dụng

TUYỂN GẤP CỬA HÀNG TRƯỞNG - tất cả các khu vực Hà Nội

TUYỂN GẤP CỬA HÀNG TRƯỞNG - tất cả các khu vực Hà Nội

Linh Tuyển Dụng
Th 6 13/03/2020

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC- Tư vấn bán hàng, sắp xếp hàng hóa, giải quyết các vấn đề tại cửa hàng...- Thúc đẩy công tác bán... Đọc tiếp