Quy trình thái lát Ba Chỉ Bò Mỹ Homefarm

Thành Trung
Th 6 27/07/2018

Quy trình thái lát Ba Chì Bò Mỹ Homefarm được thực hiện hoàn toàn bằng máy chuyên dụng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà vẫn giữ được chất lượng thịt bò