Quy trình thái lát ba chỉ bò Mỹ tại Homefarm

Phòng MKT
Th 6 27/07/2018

Quy trình thái lát Ba chỉ Bò Mỹ Homefarm được thực hiện hoàn toàn bằng máy chuyên dụng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà vẫn giữ được chất lượng thịt bò